Yesuve Devan En Song

இயேசுவே தேவன் என் அன்பரே
இயேசுவே பெலன் என் வாஞ்சை என்றுமே
என் மணவாளன் என் நேசமாணவர்
ஆத்ம நேசர் லீலி புஷ்பமே

மதுரமே எந்தன் இயேசுவே
உம் அன்பில் நான் மகிழ்ந்திடுவேன்
சாரோனின் ரோஜாவும் நீரே
என் இயேசுவே என் ஜோதியே அன்பரே

Download PPT
Tags

tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Pr. Paul thangiah songs, Pr.paul thangiah songs lyrics, Album desathin devanae songs lyrics, yesuve devan en songs, yesuve devan en songs lyrics.

Create Church Mini Website and Digital Visting Card.

You can add your church and ministry for free.
SignUp/Create