Ratchippin Magimai Song Lyrics

இயேசுவே இயேசுவே
உம்மை உயர்த்தி பணிகின்றேன்
இரட்சிப்பின் மகிமை உமக்கே
மாட்சிமை வல்லமை உமக்கே
மேலே வானத்திலும்
கீழே பூமியிலும்
உமக்கில்லை இணை இயேசுவே
மேன்மை யாவும் விட்டு
பூவில் வந்திறங்கி
மீட்டு கொண்டீர் என் இயேசுவே

இரட்சிப்பின் மகிமை உமக்கே
மாட்சிமை வல்லமை உமக்கே

1.எனக்கெதிரான
கையெழுத்தை எல்லாம்
குலைத்துப் போட்டீர் என் இயேசு
துரைத்தனங்களும் அதிகாரங்களும்
கீழடக்கி வென்றீர் இயேசுவே

2.பாவியான என்னை பரிசுத்தனாக்க
பலியானீர் என் இயேசுவே
பாவ சாபம் எல்லாம்
என்னை விட்டகற்றி
பரலோகில் சேர்ப்பீர் இயேசுவே

Download PPT
Tags

Ratchippin Magimai song lyrics chords ppt By Bro Johnsam Joyson, Davidsam Joyson Ratchippin Magimai song, Ratchippin Magimai Song Lyrics

Create Church Mini Website and Digital Visting Card.

You can add your church and ministry for free.
SignUp/Create